Live through

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Live through

Live through👊 - Пережити

Синоніми: Experience, endure

Це фразове дієслово використовується, коли ми говоримо про досвід, який ми пройшли через важкий період у житті. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "live"(жити) та прийменника "through"(через).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I lived through a war when I was a child. (Я пережив війну, коли був дитиною.)
  • She lived through a difficult divorce. (Вона пережила складний розлучення.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023