Measure up

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Measure up

Measure up📏 - Відповідати вимогам, відповідати стандартам

Синоніми: Meet requirements, meet standards

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно перевірити, чи відповідає щось вимогам або стандартам. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "measure"(вимірювати) та прийменника "up"(вгору).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I hope my skills measure up to the job requirements. (Я сподіваюся, що мої навички відповідають вимогам роботи.)
  • The new restaurant measures up to our expectations. (Новий ресторан відповідає нашим очікуванням.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023