Print out

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Print out

Print out🖨️ - Надрукувати

Синоніми: Make a hard copy, produce a print

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно надрукувати документ або зображення на папері. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "print"(друкувати) та прийменника "out"(назовні).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to print out this report for my boss. (Мені потрібно надрукувати цей звіт для мого начальника.)
  • Can you print out these photos for me? (Чи можете ви надрукувати ці фотографії для мене?)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023