Trek through

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Trek through

Trek through🚶‍♂️🏞️ - Пройтися, пройти через

Синоніми: Walk through, hike through

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно пройти певний шлях або долати перешкоди. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "trek"(пройти) та прийменника "through"(через).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • We trekked through the jungle to reach the waterfall. (Ми пройшли через джунглі, щоб дістатися до водоспаду.)
  • She trekked through the mountains for three days. (Вона пройшла через гори протягом трьох днів.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023