Undergo down

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Undergo down

Undergo down👇 - Пройти, пережити

Синоніми: Go through, experience

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно описати проходження певного процесу або переживання певної ситуації. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "undergo"(пройти) та прийменника "down"(вниз).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I had to undergo down a difficult surgery. (Мені довелося пройти складну операцію.)
  • She underwent down a lot of stress during the exam period. (Вона пережила багато стресу під час іспитового періоду.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023