Have against

PhrasalFlow - Учим Phrasal Verbs на русском 💛💙

Have against

Have against - неприязнь, недовіра.

"Have against" є фразовим дієсловом, яке використовується для вираження негативного ставлення до когось або чогось, включаючи недовіру, неприязнь, образу, роздратування або засудження.

Основне значення "Have against" можна перекласти як "мати щось проти", "не любити", "вважати неприємним", "відчувати недовіру" тощо.


  • ...

Способ изучения:

  • I don't know why she has something against me - (Я не знаю, чому вона щось має проти мене.)
  • He seems to have something against modern art - (Він здається має щось проти сучасного мистецтва.)
  • ...
Чтобы прочитать весь рецепт, скачайте приложение.Ⓒ Принтслон 2023