Do in

Do in - втомлювати.

Фразове дієслово "do in" означає зморювати, виснажувати, вбивати або нищити кого-небудь або щось. Це тип фразового дієслова з дієслівним компонентом "do" та прийменником "in".


  • ...

Спосіб вивчення:

  • The long hike really did me in. (Довгий похід дійсно мене виснажив.)
  • He was so tired that the workout really did him in. (Він був настільки втомлений, що тренування його дійсно виснажило.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023