Have against

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Have against

Have against - неприязнь, недовіра.

"Have against" є фразовим дієсловом, яке використовується для вираження негативного ставлення до когось або чогось, включаючи недовіру, неприязнь, образу, роздратування або засудження.

Основне значення "Have against" можна перекласти як "мати щось проти", "не любити", "вважати неприємним", "відчувати недовіру" тощо.


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I don't know why she has something against me - (Я не знаю, чому вона щось має проти мене.)
  • He seems to have something against modern art - (Він здається має щось проти сучасного мистецтва.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023