Back out

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Back out

Back out🚪 - Відмовитися, відкликатися

Синоніми: Withdraw, retract, pull out

Це фразове дієслово використовується, коли людина відмовляється від зобов'язання або обіцянки. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "back"(відступати) та прийменника "out"(назад).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • He backed out of the deal at the last minute. (Він відмовився від угоди в останній момент.)
  • I can't back out now, I've already agreed to help. (Я не можу відмовитися зараз, я вже згодився допомогти.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023