Bring about

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Bring about

Bring about👉🏼👨🏻‍🔬👨🏻‍🔧👩🏻‍🎨 - Спричинити, викликати

Синоніми: Cause, create, produce

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно спричинити або викликати певну подію або результат. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "bring"(принести) та прийменника "about"(призвести до).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • The new law will bring about changes in the tax system. (Новий закон приведе до змін в системі оподаткування.)
  • The invention of the internet brought about a revolution in communication. (Винахід інтернету спричинив революцію в комунікації.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023