Build up

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Build up

Build up🏗️ - Накопичувати, збільшувати

Синоніми: Accumulate, increase

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно поступово збільшувати кількість чогось або розвивати щось. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "build"(будувати) та прийменника "up"(вгору).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to build up my savings. (Мені потрібно накопичувати свої заощадження.)
  • She is trying to build up her endurance for the race. (Вона намагається збільшити свою витривалість для змагання.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023