Cover up

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Cover up

Cover up🙈 - Приховувати, замовляти

Синоніми: Hide, conceal

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно приховати щось від інших людей. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "cover"(покривати) та прийменника "up"(вгору).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • He tried to cover up his mistake. (Він намагався замовити свою помилку.)
  • The company tried to cover up the scandal. (Компанія намагалася замовити скандал.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023