Dig into

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Dig into

Dig into🕵️‍♀️ - Глибоко досліджувати, вивчати

Синоніми: Research, investigate, examine

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно детально вивчити або дослідити певну тему або питання. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "dig"(копати) та прийменника "into"(в).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to dig into this topic before I can write my essay. (Мені потрібно детально вивчити цю тему, перш ніж писати своє есе.)
  • The journalist decided to dig into the politician's past. (Журналіст вирішив детально дослідити минуле політика.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023