Find oneself

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Find oneself

Find oneself🔍👤 - Знайти себе, знайти своє місце

Синоніми: Discover one's true self, find one's place

Це фразове дієслово використовується, коли людина знаходить своє місце в житті, роботі, суспільстві тощо. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "find"(знаходити) та займенника "oneself"(себе).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • After years of searching, she finally found herself in a career she loved. (Після років пошуків вона нарешті знайшла себе в кар'єрі, яку любила.)
  • He went on a journey to find himself. (Він вирушив у подорож, щоб знайти себе.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023