Flesh out

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Flesh out

Flesh out📝 - Розширити, доповнити

Синоніми: Expand, elaborate, add details

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно додати більше деталей або інформації до чогось. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "flesh" (відтінок значення - додавати м'ясо) та прийменника "out" (відтінок значення - розширювати).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • Can you flesh out your idea a bit more? (Чи можете ви доповнити свою ідею трохи більше?)
  • The author needs to flesh out the characters in the story. (Автор повинен розширити характери персонажів у історії.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023