Flick through

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Flick through

Flick through📖 - Швидко переглядати

Синоніми: Quickly browse, skim through

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно швидко переглянути книгу, журнал або інший документ, не читаючи його повністю. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "flick" (швидко рухати) та прийменника "through" (через).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I flicked through the pages of the magazine, but didn't find anything interesting. (Я швидко переглянув сторінки журналу, але нічого цікавого не знайшов.)
  • She flicked through the book to find the chapter she needed. (Вона швидко переглянула книгу, щоб знайти потрібну главу.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023