Flip out

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Flip out

Flip out🤯 - Вибухнути, втратити самовладання

Синоніми: Lose control, freak out

Це фразове дієслово використовується, коли людина втрачає контроль над своїми емоціями та поводиться дуже агресивно або нервово. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "flip"(перевернутися) та прийменника "out"(назовні).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I flipped out when I saw the spider on my bed. (Я вибухнув, коли побачив павука на своєму ліжку.)
  • She flipped out when she heard the news. (Вона втратила самовладання, коли почула новину.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023