Get across

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Get across

Get across📢 - Донести, передати

Синоніми: Convey, communicate

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно передати інформацію або ідею іншій людині. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "get"(отримувати) та прийменника "across"(через).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I'm having trouble getting my point across. (Мені складно донести свою думку.)
  • Can you help me get this message across to the team? (Чи можете ви допомогти мені донести це повідомлення до команди?)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023