Go down

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Go down

Go down⬇️ - Спускатися, опускатися

Синоніми: Descend, move down

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно описати рух вниз. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "go"(йти) та прийменника "down"(вниз).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to go down to the basement to get the tools. (Мені потрібно спуститися до підвалу, щоб взяти інструменти.)
  • The sun is starting to go down. (Сонце починає опускатися.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023