Go in for

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Go in for

Go in for🏋️‍♀️ - Займатися, захоплюватися

Синоніми: Engage in, be interested in

Це фразове дієслово використовується, коли людина займається певним видом діяльності або захоплюється чимось. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "go"(йти) та прийменника "in"(в).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I go in for swimming every morning. (Я займаюся плаванням кожного ранку.)
  • She goes in for painting in her free time. (Вона захоплюється живописом у вільний час.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023