Get through

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Get through

Get through🏋️‍♀️ - Пройти, пройти через, долати

Синоніми: Pass, overcome, endure

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно пройти через складну ситуацію або завдання. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "get"(отримувати) та прийменника "through"(через).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to get through this book before the exam. (Мені потрібно прочитати цю книгу до екзамену.)
  • We finally got through the traffic jam. (Ми нарешті пройшли через затор.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023