Go through

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Go through

Go through🚶‍♂️🚶‍♀️ - Пройти через, пережити

Синоніми: Pass through, experience

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно описати проходження через щось або переживання певної ситуації. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "go"(йти) та прийменника "through"(через).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I have to go through security before boarding the plane. (Мені потрібно пройти через контроль безпеки перед посадкою на літак.)
  • She went through a lot of difficulties to get where she is now. (Вона пережила багато труднощів, щоб опинитися там, де вона зараз.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023