Head off

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Head off

Head off🚫 - Запобігти, відвернути

Синоніми: Prevent, avoid, divert

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно запобігти чомусь негативному або відвернути небажану ситуацію. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "head" (направлятися) та прийменника "off" (від).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • We need to head off a potential crisis. (Нам потрібно запобігти можливій кризі.)
  • The teacher tried to head off the student's disruptive behavior. (Вчитель намагався відвернути руйнівну поведінку учня.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023