Hush up

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙





Hush up

Hush up🤫 - Приховувати, замовчувати

Синоніми: Conceal, cover up, keep quiet

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно зберегти таємницю або приховати інформацію від інших людей. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "hush"(затихнути) та прийменника "up"(вгору).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • The company tried to hush up the scandal. (Компанія намагалася замовчати скандал.)
  • He hushed up the fact that he had failed the exam. (Він замовчав той факт, що провалив іспит.)
  • ...




Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.



Ⓒ Принтслон 2023