Jot down

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Jot down

Jot down📝 - Записати швидко

Синоніми: Write quickly, note down

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно швидко записати інформацію. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "jot"(швидко записувати) та прийменника "down"(вниз).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to jot down the address before I forget it. (Мені потрібно швидко записати адресу, перш ніж я забуду.)
  • Can you jot down the phone number for me? (Чи можете ви швидко записати для мене номер телефону?)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023