Listen in

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Listen in

Listen in👂 - Прослуховувати

Синоніми: Eavesdrop, overhear

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно прослухати розмову або діалог, в якому ви не берете участь. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "listen"(слухати) та прийменника "in"(в).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I couldn't help but listen in on their conversation. (Я не міг не прослуховувати їх розмову.)
  • She listened in on her sister's phone call. (Вона прослуховувала телефонну розмову своєї сестри.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023