Live down

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Live down

Live down🙅‍♀️ - Прожити, пережити

Синоніми: Forget, overcome

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно забути про щось, що сталося в минулому. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "live"(жити) та прийменника "down"(вниз).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • He's still trying to live down his mistake from last year. (Він все ще намагається забути про свою помилку з минулого року.)
  • She's afraid she'll never be able to live down her embarrassing moment. (Вона боїться, що ніколи не зможе забути свій неприємний момент.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023