Live on

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Live on

Live on🏠 - Жити на, існувати за рахунок

Синоніми: Reside on, exist on, survive on

Це фразове дієслово використовується, коли говорять про те, що людина або тварина живе на певному місці або з певних ресурсів. Також може використовуватися в переносному значенні, щоб описати те, що людина існує за рахунок чогось або харчується чимось. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "live"(жити) та прийменника "on"(на).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • They live on a farm in the countryside. (Вони живуть на фермі в селі.)
  • He lives on a diet of fruits and vegetables. (Він живе на дії з фруктів та овочів.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023