Mull over

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Mull over

Mull over🤔 - Обдумувати, розмірковувати

Синоніми: Think over, ponder

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно ретельно обдумати певну ідею або проблему. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "mull"(розмірковувати) та прийменника "over"(над).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to mull over my decision before I make it. (Мені потрібно ретельно обдумати своє рішення, перш ніж приймати його.)
  • She spent the whole day mulling over the problem. (Вона провела цілий день, розмірковуючи над проблемою.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023