Note down

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Note down

Note down📝 - Записати, занотувати

Синоніми: Write down, jot down

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно записати або занотувати інформацію. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "note"(записувати) та прийменника "down"(вниз).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I always note down my ideas in a notebook. (Я завжди записую свої ідеї в зошит.)
  • Can you note down the address for me? (Чи можете ви записати адресу для мене?)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023