Opt out

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Opt out

Opt out🚫 - Відмовитися, відкликатися

Синоніми: Decline, withdraw, pull out

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно відмовитися від участі в чомусь або відкликатися від раніше прийнятої участі. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "opt"(вибирати) та прийменника "out"(назовні).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I decided to opt out of the project. (Я вирішив відмовитися від проекту.)
  • She opted out of the race due to injury. (Вона відмовилася від участі в гонці через травму.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023