Phase out

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Phase out

Phase out🚫 - Поступово припиняти, відміняти

Синоніми: Gradually stop, cancel

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно поступово припинити використання чогось або відмінити щось. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "phase"(фазувати) та прийменника "out"(від).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • The company is phasing out its old products. (Компанія поступово відміняє свої старі продукти.)
  • The government plans to phase out coal power plants. (Уряд планує поступово припинити роботу вугільних електростанцій.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023