Pin up

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Pin up

Pin up📌 - Прикріпити, повісити

Синоніми: Attach, hang up

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно прикріпити щось до стіни або до іншої поверхні. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "pin"(заколювати) та прийменника "up"(вгору).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • She pinned up the poster on the wall. (Вона прикріпила плакат на стіну.)
  • He pinned up the note to remind himself. (Він прикріпив записку, щоб нагадати собі.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023