Break down

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Break down

Break down🔨 - Розібрати, розкласти на частини

Синоніми: Disassemble, dismantle, separate

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно розібрати щось на частини або розкласти на складові. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "break"(ламати) та прийменника "down"(вниз).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to break down this cardboard box so it fits in the recycling bin. (Мені потрібно розібрати цю картонну коробку, щоб вона вмістилася в контейнер для переробки.)
  • The mechanic is going to break down the engine to see what's wrong. (Механік збирається розібрати двигун, щоб побачити, що не так.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023