Put across

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Put across

Put across💬 - Висловити, передати

Синоніми: Express, convey

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно передати свої думки, ідеї або почуття іншій людині. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "put"(класти) та прийменника "across"(через).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I'm not sure if I'm putting my ideas across clearly. (Я не впевнений, що я чітко висловлюю свої ідеї.)
  • She was able to put her point across in the meeting. (Вона змогла висловити свою думку на зустрічі.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023