Read up on

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Read up on

Read up on📖 - Ознайомитися з, прочитати про

Синоніми: Learn about, study

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно дізнатися більше про певну тему або питання. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "read"(читати) та прийменника "up"(вгору).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to read up on the history of this country. (Мені потрібно ознайомитися з історією цієї країни.)
  • She read up on the topic before writing her essay. (Вона прочитала про тему, перш ніж писати своє есе.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023