Reel off

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Reel off

Reel off📜 - Відтворити, виговорити

Синоніми: Recite, list, repeat

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно швидко та без зупинки перерахувати або відтворити список, факти, числа тощо. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "reel" (котушка) та прийменника "off" (від).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • She can reel off all the state capitals. (Вона може відтворити всі столиці штатів.)
  • He reeled off a list of excuses. (Він перерахував список виправдань.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023