Round off

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Round off

Round off🔘 - Закруглити

Синоніми: Make round, approximate

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно закруглити число до найближчого цілого або до певної кількості знаків після коми. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "round"(закруглювати) та прийменника "off"(від).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • Round off the answer to the nearest whole number. (Закругліть відповідь до найближчого цілого числа.)
  • Can you round off this number to two decimal places? (Чи можете ви закруглити це число до двох знаків після коми?)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023