Run over

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Run over

Run over🏃‍♂️🚗 - Переглядати, перевіряти, збити

Синоніми: Review, check, hit

Це фразове дієслово може мати кілька значень. Воно може означати переглядати або перевіряти щось, а також може означати збити щось або когось автомобілем. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "run" (бігти) та прийменника "over" (по).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to run over my notes before the exam. (Мені потрібно переглянути свої нотатки перед іспитом.)
  • Can you run over the report one more time? (Чи можете ви ще раз перевірити звіт?)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023