Sell off

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Sell off

Sell off💰 - Розпродати

Синоніми: Get rid of by selling

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно продати велику кількість товарів або майна. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "sell"(продавати) та прийменника "off"(від).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • The store is selling off all of its winter clothes. (Магазин розпродує всі свої зимові речі.)
  • The company is selling off some of its assets to pay its debts. (Компанія розпродує деякі зі своїх активів, щоб погасити борги.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023