Sell out

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Sell out

Sell out💰 - Розпродати, продати все

Синоніми: Sell everything, sell out completely

Це фразове дієслово використовується, коли товар або квитки продаються повністю. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "sell"(продавати) та прийменника "out"(зовні).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • The concert sold out in minutes. (Концерт розпродався за кілька хвилин.)
  • The store sold out of the new product on the first day. (Магазин розпродався з нового товару в перший день.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023