Set back

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Set back

Set back⏰ - Затримати, відкласти

Синоніми: Delay, postpone

Це фразове дієслово використовується, коли щось затримує або відкладає певну подію або процес. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "set"(встановлювати) та прийменника "back"(назад).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • The bad weather set back our travel plans. (Погана погода затримала наші плани подорожі.)
  • The construction work has set back the completion date. (Будівельні роботи відклали дату завершення.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023