Settle down

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Settle down

Settle down🛋️ - Успокоїтися, влаштуватися

Синоніми: Calm down, get comfortable

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно заспокоїтися або влаштуватися в новому місці. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "settle"(влаштовуватися) та прийменника "down"(вниз).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • After a long day at work, I like to settle down with a good book. (Після довгого дня на роботі, я люблю влаштовуватися з хорошою книгою.)
  • It took a while for the new student to settle down in the classroom. (Новому учневі знадобилося трохи часу, щоб влаштуватися в класі.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023