Shine through

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Shine through

Shine through✨ - Пробиватися, просікатися

Синоніми: Become visible, noticeable

Це фразове дієслово використовується, коли хочете сказати, що якась риса, якість або емоція стає видимою або помітною. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "shine"(світити) та прийменника "through"(через).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • Her talent shone through in her performance. (Її талант пробився через виступ.)
  • Despite the rain, the sun managed to shine through the clouds. (Незважаючи на дощ, сонце змогло просіктися крізь хмари.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023