Show around

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Show around

Show around👀 - Показати навколо

Синоніми: Guide, lead, accompany

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно провести екскурсію або показати місце комусь. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "show"(показувати) та прийменника "around"(навколо).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I can show you around the city if you'd like. (Я можу показати тобі місто, якщо ти хочеш.)
  • She showed us around her new house. (Вона показала нам свій новий будинок.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023