Shut up

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Shut up

Shut up🤐 - Замовкнути, заткнутися

Синоніми: Be quiet, stop talking

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно зупинити говоріння або заткнутися. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "shut"(закривати) та прийменника "up"(вгору).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • Shut up and listen to me! (Замовкни та послухай мене!)
  • I wish my neighbor would shut up their barking dog. (Я бажаю, щоб мій сусід замовк свого гавкаючого собаку.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023