Sign off

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Sign off

Sign off📝 - Підписатися, закінчити роботу

Синоніми: Put signature, finish work

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно підписати документ або закінчити роботу. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "sign"(підписати) та прийменника "off"(від).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to sign off on this contract before the end of the day. (Мені потрібно підписати цей контракт до кінця дня.)
  • She signed off on the project and handed it in. (Вона закінчила проект і здала його.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023