Size up

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Size up

Size up📏 - Оцінити, зробити висновок

Синоніми: Evaluate, assess, appraise

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно оцінити ситуацію або людину. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "size"(розмір) та прийменника "up"(вгору).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to size up the competition before entering the market. (Мені потрібно оцінити конкуренцію перед входом на ринок.)
  • She quickly sized up the situation and knew what to do. (Вона швидко оцінила ситуацію і знала, що робити.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023