Smash up

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Smash up

Smash up💥 - Розбити, знищити

Синоніми: Break, destroy

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно описати процес руйнування чогось або когось. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "smash"(розбивати) та прийменника "up"(вгору).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • The car was smashed up in the accident. (Машина була розбита в аварії.)
  • He smashed up the room in a fit of rage. (Він знищив кімнату в нападі гніву.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023