Sort through

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Sort through

Sort through🗂️ - Сортувати, перебирати

Синоніми: Organize, examine, sift

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно ретельно перевірити кожен елемент чогось, щоб відокремити потрібне від зайвого. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "sort"(сортувати) та прийменника "through"(через).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to sort through my closet and donate some clothes. (Мені потрібно перебрати свій шафу та пожертвувати деякі речі.)
  • Can you help me sort through these papers and find the important ones? (Чи можете ви допомогти мені перебрати ці папери та знайти важливі?)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023